Перелік

Закон України «Про архітектурно-будівельну діяльність»
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Порядок затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи»
Земельний кодекс України
Водний кодекс України
Податковий кодекс України
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
Закон України «Про екологічну експертизу»
Закон України «Про природно-заповідний фонд»
Закон України «Про охорону навколишнього середовища»
Закон України «Про рослинний світ»
Закон України «Про тваринний світ світ»
Закон України «Про відходи»
Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
Закони України «Про червону книгу України»
Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуаці»
Закон України «Про питну воду і питне водопостачання»
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»
Закон України «Про охорону праці»
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
Закон України «Про правові засади цивільного захисту»
Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»
Закон України «Про пожежну безпеку»
Закон України «Про дорожній рух»

ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво
ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
ДБН В.2.2-9-200 9. Громадські будинки та споруди. Основні положення
ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.
ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків
ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі
ДБН В.2.2-25:2009 Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)
ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
ДБН В.2.2-28:2010. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення
ДБН В.2.2-26:2010 Будинки і споруди. Суди
ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі
ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
ДБН В.2.2-11-02. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення
ДБН В.2.3-4:2015. ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги.
ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування.
ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров’я
ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення.
ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).
ДБН В.2.3-7-2010. Споруди транспорту. Метрополітени
ДБН В.1.1.7–2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва.
ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території.
ДБН Б.1.1-15:2012 Склад і зміст генерального плану населеного пункту.
ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів.
ДБН Б.2.2-6:2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту.
ДБН В.2.5-28:2015. Природне і штучне освітлення
ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій
ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
ДБН Б.1.1-9:2009 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження
ДБН Б.2.2-3:2012. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту.
ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини.
ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво в сейсмічних районах України.
ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України
ДБН Б.2.4-1-94 Планування та забудова сільських поселень
ДБН В.1.1-31:2013. Захист територій, будинків і споруд від шуму
ДБН А.2.1-1:2014. Інженерні вишукування при будівництві
ДБН В.1.1-12-2014 Будівництво у сейсмічних районах України.
ДСП 173-96 — Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва
ДБН В.2.2-14-2004. Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ним.
ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування
ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування
ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування.
ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади.
ДБН В.2.4-4:2010. Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів
ДБН Б.1.1-16:2013. Склад та зміст містобудівного кадастру.
ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
ДБН В.1.2-6-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель
ДБН В.2.2-9-200 9. Громадські будівлі. Основні положення
ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення
ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.
ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення. проектування.
ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування.
ДБН В.1.2-5:2007. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів
ДБН В.1.1-5-2000. Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах.
ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування.
ДБН В.2.3-26:2010. Мости та труби. Сталеві конструкції. Правила проектування. ДБН В.2.6-133:2010 Дерев’яні конструкції. Основні положення.
ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні споруди.
ДБН В.2.6-163:2010. Сталеві конструкції.
ДБН В.2.6-161:2010. Конструкції будинків і споруд. Дерев’яні конструкції.
ДБН 362-92 Оцінка технічного стану стальних конструкцій виробничих будинків і споруд, що експлуатуються.
. ДБН В.2.6-160:2010 Сталезалізобетонні конструкції.
ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва.
ДБН В.2.6-162:2010. Кам’яні та армокам’яні конструкції.
ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування
ДБН В.1.1-25-2009. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення
ДБН В.1.3-2-2010 Геодезичні роботи в будівництві
ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення.
ДБН В.1.1-1-94 Захист від небезпечних геологічних процесів. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів
ДБН В.2.1-10-2009. Основні положення проектування основ та фундаментів споруд
ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією
ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Основи проектування конструкцій
ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Система надійності та безпеки у будівництві. Основи проектування конструкцій
ДСТУ Б В.2.1-ХХ:201Х Грунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд
ДСТУ Б Д.2.2-49:2012 Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
ДБН А.1.1-94:2010. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення.
ДБН В.1.1-12-2014 Будівництво у сейсмічних районах України.
СНиП 3.02.01-87 Несучі і огороджувальні конструкції
ДБН В.2.1-10-2009. Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.
ДСТУ Б В.2.1-12:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності
ДСТУ Б В.2.1-16:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин
ДСТУ Б В.2.1-26:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості
ДСТУ Б В.2.1-27:2010. Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань
ДСТУ Б В.2.6-72:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-73:2008. Конструкції будинків і споруд. Балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів загального призначення вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови
ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення
ДСТУ Б В.2.6-105:2010 (ГОСТ 6786-80, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити парапетні залізобетонні для виробничих будівель. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-106:2010 (ГОСТ 8020-90, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції бетонні і залізобетонні для колодязів каналізаційних, водопровідних і газопровідних мереж. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-107:2010 (ГОСТ 12504-80, MOD). Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові внутрішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будівель. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-108:2010 (ГОСТ 13579-78, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-109:2010 (ГОСТ 13580-85, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-110:2010 (ГОСТ 17079-88, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки вентиляційні залізобетонні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-111:2010 (ГОСТ 17538-82, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби залізобетонні для шахт ліфтів житлових будівель. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-114:2010 (ГОСТ 19231.1-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів. Конструкція і розміри
ДСТУ Б В.2.6-118:2010 (ГОСТ 20213-89, MOD). Конструкції будинків і споруд. Ферми залізобетонні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-119:2010 (ГОСТ 20425-75, MOD). Конструкції будинків і споруд. Тетраподи для берегозахисних і огороджувальних споруд. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-120:2010 (ГОСТ 21924.0-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-121:2010 (ГОСТ 21924.1-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені для покриття міських доріг. Конструкція і розміри
ДСТУ Б В.2.6-122:2010 (ГОСТ 21924.2-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні з ненапруженою арматурою для покриття міських доріг. Конструкція і розміри
ДСТУ Б В.2.6-123:2010 (ГОСТ 21924.3-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Арматурні і монтажно-стикові вироби. Конструкція і розміри
ДСТУ Б В.2.6-127:2010 (ГОСТ 22687.3-85, MOD) Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція закладних виробів і підп’ятників
ДСТУ Б В.2.6-132:2010 (ГОСТ 24476-80, MOD). Конструкції будинків і споруд. Фундаменти залізобетонні збірні під колони каркаса міжвидового застосування для багатоповерхових будівель. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-135:2010 (ГОСТ 25912.0-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ для аеродромного покриття. Технічні умови
ДСТУ Б B.2.6-135:2010 (ГОСТ 25912.0-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ для аеродромного покриття. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-136:2010 (ГОСТ 25912.1-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-14 для аеродромного покриття. Конструкція
ДСТУ Б B.2.6-136:2010 (ГОСТ 25912.1-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-14 для аеродромного покриття. Конструкція
ДСТУ Б В.2.6-137:2010 (ГОСТ 25912.2-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-18 для аеродромного покриття. Конструкція
ДСТУ Б В.2.6-137:2010 (ГОСТ 25912.2-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-18 для аеродромного покриття. Конструкція
ДСТУ Б В.2.6-138:2010 (ГОСТ 25912.3-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-20 для аеродромного покриття. Конструкція
ДСТУ Б В.2.6-138:2010 (ГОСТ 25912.3-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-20 для аеродромного покриття. Конструкція
ДСТУ Б В.2.6-139:2010 (ГОСТ 26815-86, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні підпірних стін. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-141:2010 (ГОСТ 26992-86, MOD). Конструкції будинків і споруд. Прогони залізобетонні для покриття будівель промислових і сільськогосподарських підприємств. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-143:2010 (ГОСТ 28737-90, MOD). Конструкції будинків і споруд. Балки фундаментні залізобетонні для стін будівель промислових і сільськогосподарських підприємств. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-144:2010 (ГОСТ 28042-89, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити покриття залізобетонні для будівель підприємств. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги
ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги
ДСТУ-Н Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384-2008, NEQ). Поправка. Захист бетонних і залізобетонних конструкції від корозії. Загальні технічні умови
ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010. Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей
ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010. Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей
ДСТУ Б В.2.6-147:2010. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-148:2010. Конструкції будинків і споруд. Балки перекриттів дерев’яні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-149:2010. Конструкції будинків і споруд. Деталі і вироби дерев’яні для малоповерхових житлових і громадських будинків. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-150:2010. Конструкції будинків і споруд. Деталі профільні з деревини і деревинних матеріалів для будівництва. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-151:2010. Конструкції будинків і споруд. Конструкції дерев’яні клеєні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-152:2010. Конструкції будинків і споруд. Щити перекриттів дерев’яні для малоповерхових будинків. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-153:2010. Конструкції будинків і споруд. Щити покриттів підлоги дерев’яні одношарові. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-154:2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування
ДСТУ Б В.2.6-154:2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування
ДСТУ-Н Б В.2.6-155:2010. Конструкції будинків і споруд. Настанова з застосування механічних муфтових з’єднань арматури з конічною різзю при проектуванні і виготовленні залізобетонних конструкцій
ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування
ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування.
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Основні положення проектування.
ДБН В.2.5-77:2014 Котельні.
ДБН В.2.5-24:2012. Електрична кабельна система опалення.
ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Основні положення проектування.
ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація.
ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації.
ДБН В.2.5-22-2002. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення
ДБН В.2.5-22-2002. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою.
ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
ДБН В.2.5-39:2008. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі.
ДБН В.2.5-23-2003 Інженерне обладнання будників і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
ДБН Д.2.6-3-2000 Системи вентиляції
ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення
ДБН Д.2.2-20-99. Вентиляция и кондиционирование воздуха
ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Природне і штучне освітлення.
ДБН В.1.2-11-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії.
ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція будівель.
ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель
ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування
ДСТУ Б А.2.2-8.2010. Проектування. Розділ Енергоефективність
ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-34:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією.
ДСТУ Б В.2.6-35:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком.
ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками.

ДБН В.12.7-2008 СНББ Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека.
ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.
ДБН B.1.2-3:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення.
ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
ДБН В.2.2-5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.
ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (IEС 62305:2006, NEQ). Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд
ДСТУ-Н Б B.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах
ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будників і споруд. ПОЖЕЖНА АВТОМАТИКА БУДИНКІВ І СПОРУД.
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.
НАПБ Б.02.014-2004 Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норм та правил, обґрунтованих відхилень від обов’язкових вимог нормативних документів.
НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист Знаки безпеки
ДСТУ 3972-2000 Установки порошкового пожежогасіння
ДСТУ 4095-2002 Пожежна техніка. Установки газового пожежогасіння. Модулі та батарейне обладнання. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 4466-1:2005, ДСТУ 4466-8:2005, ДСТУ 4466-9:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека.
ДСТУ 4469-3:2005 Системи газового пожежогасіння. Пристрої ручного запускання та зупинення. Загальні вимоги.
ДСТУ 4490-2005 Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння
ДСТУ 4578:2006 Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю.
ДСТУ EN 54(1-5)-2003 , ДСТУ EN 54(7-13)-2003 Системи пожежної сигналізації
ДСТУ ISO 14520-1_5_3 Системи газового пожежогасіння Загальні вимоги до проектування, монтажу, випробувань, технічного обслуговування та безпеки

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
ДБН В.2.4-2.04-97. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об’єктiв будівництва.
ДСТУ–НБ В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».
ДБН В.1.1-31:2013. «Захист територій, будинків і споруд від шуму»
ДСТУ-Н Б В.1.1-32 «Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування»,
ДСТУ-Н Б В.1.1-33 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій»,
ДСТУ 3013-95. Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових вод з територій міст і промислових підприємств. Держстандарт України, Київ.
ДСТУ-Н В.1.1-35:2013 Настанова з проведення розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях
ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».
ДСП 173-96 — Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги
ДБН В.2.3-4:2015, Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
СанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною
ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів
ГОСТ 12.1.005-88. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони
ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України».
ГКД 34.02.305-2002 «Викиди забруднювальних речовин в атмосферу від енергетичних установок». Київ. 2002р.
Нормативи гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря», затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.06р №309.
ДСТУ 3013-95. Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових вод з територій міст і промислових підприємств. Держстандарт України, Київ.
ГБН В.2.3-218-007:2012. Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування.
ДБН В.2.5-77:2014. Котельні.
РД 52.04.52-85 Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях
ОНД-86.Методики розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств».
ДК 005-96 «Класифікатор відходів».
«Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», від 28.08.2013 р. №808.
ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека в будівництві.
ДБН В.1.2-10-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму.
ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва.
ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації
ДБН В.1.2-12-2008. СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки
ДБН В.2.6-ХХ:201Х Будівельна акустика.
ДБН В.2.8-5-96 Технічні параметри засобів механізації.
ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і споруд
НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском .
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С
ДСТУ 3150-95 Крани вантажопідіймальні.
ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче.
ДСТУ 7237:2011 ССБП Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту.
ДСТУ 7239:2011 ССБП Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація.
ДСТУ-Н Б.А.3.2-1:2007 ССБП Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу на виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об’єктів будівництва.
ДСТУ OHSAS 18001:2006 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги
ДСТУ-П OHSAS 18001:2006 Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог.
ДСТУ Б А.3.2-7:2009 ССБП Роботи фарбувальні . Вимоги безпеки
ДСТУ Б А.3.2-11:2009 ССБП Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки
ДСТУ Б В.2.8-10-98 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні.
ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБП Вібраційна безпека. Загальні вимоги.
ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБП Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць.
ГОСТ 12.0.003-74 ССБП Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація.
ГОСТ 12.0.003-83 ССБП Шум. Загальні вимоги безпеки
ГОСТ 12.1.004-91 ССБП Пожежна безпека. Загальні вимоги.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБП Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони.
ГОСТ 12.1.006-84 ССБП Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю.
ГОСТ 12.1.007-76 ССБП шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки.
ГОСТ 12.1.013-78 ССБП Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги.
ГОСТ 12.1.004-91 ССБП Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги.
ГОСТ 12.1.30-81 ССБП Електробезпека. Захисне заземлення, занулення.
ГОСТ 12.1.044-89 ( ИСО 4589-84) ССБП Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення.
ГОСТ 12.1.046-85 ССБП Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків.
ГОСТ 12.2.003-91 ССБП Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки.
ГОСТ 12.2.007-75 ССБП Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки.
ГОСТ 12.2.062-81 ССБП Обладнання виробниче. Огорожі захисні.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБП Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки.
ГОСТ 12.3.003-86 ССБП роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки.
ГОСТ 12.3.020-80 ССБП Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки.
ГОСТ 12.3.036-84 ССБП Газополуменева обробка металів. Вимоги безпеки.
ГОСТ 12.4.010-75 ССБП Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні.
ГОСТ 12.4.013-85 ССБП. Окуляри захисні.
ГОСТ 12.4.026-76 ССБП кольори сигнальні та знаки безпеки.
ГОСТ 12.4.034-2001 ССБП Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування.
ГОСТ 12.4.045-87 ССБП Костюми чоловічі для захисту від підвищених температур.
ГОСТ 12.4.059-89 ССБП Будівництво. Огорожі запобіжні інвентарні.
ГОСТ 12.4.087-84 ССБП Будівництво. Каски будівельні.
ГОСТ 12.4.089-86 ССБП Будівництво. Пояси запобіжні.
ГОСТ 12.4.103-83 ССБП Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук.
ГОСТ 12.4.107-82 ССБП Будівництво. Канати страхувальні.
ГОСТ 12.4.124-83 ССБП засоби захисту від статичної електрики.
ГОСТ 23407-78 Огорожі інвентарні будівельних майданчиків і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт.
ГОСТ 24258-88 Засоби підмощування.
ГОСТ 25032-81 Засоби вантажозахватні.
ГОСТ 26887-86 Площадки і драбини для будівельно-монтажних робіт.
ГОСТ 27321-87 Риштування стоякові приставні для будівельно-монтажних робіт.
ГОСТ 28012-89 Риштування пересувні збірно-розбірні.
НПАОП 0.00-1.02-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України.
НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.
НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників.
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення
ДБН В.1.2-8-2008 СНББ Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природнього середовища
ДБН В.2.4-5:2012. Хвостосховища і шламонакопичувачі.
ДБН В.1.4-0.02-97. Типовi документи. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві.
ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Сміттєпроводи житлових і громадських будинків
ДСТУ Б В.2.2-6-97 Методи вимірювання освітленості
ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».
ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації».
ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».
ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)»
СН 1304-75 Санітарні норми допустимих рівнів вібрації у житлових будинках
СН 3077-84 Санітарні норми допустимого рівня шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків на території житлової забудови
СП 1042-73 Санітарні правила до організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до до виробничого обладнання.
ДСП 173-96
ДБН Д.1.1-7-2000. Правила визначення вартості проектно-дослідницьких робіт для будівництва, здійснюваного на території України
ДБН А.1.1-73-2003. Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства
ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд
ДБН Д.1.1-1-2000 Правила определения стоимости строительства
ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва об’єктів
ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва
ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва
ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанови щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм
ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 Визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати
ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів
ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку
ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості
ДБН А.1.1-73-2003. Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва
ДСТУ Б Д.2.2-48:2012 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи