У 2017 році Україна піднялась у рейтингу сприятливості ведення бізнесу за напрямком будівництва Doing Business зі 140 місця на 105 позицій, посівши відповідно 35 місце місце.

Рейтинг відображає реальний стан справ в інвестиційній діяльності, адже спираючись на нього іноземні компанії роблять аналітичні прогнози та планують свою діяльність у нашій державі.

Наразі, індекс будівельної продукції у січні-лютому 2018 склав 100,7%. За підсумками перших 2-х місяців виконано будівельних робіт майже на 11 млрд. грн., тенденція виконання будівельних робіт у березні-квітні залишається високою.

Будівництву передує проектування. А завершальним етапом розроблення проектів будівництва є власне проведення експертизи проекту в установленому законодавством порядку.

Метою проведення експертизи проектів будівництва є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил. Донедавна ці послуги були прерогативою державних експертиз, наразі ситуація змінилися на краще, маємо уже достатньо великий перелік приватних конкурентоспроможних експертних організацій. При виборі експертної організації є ймовірність потрапити на надійного та порядного виконавця. Але є і експертні організації, які дуже часто прикрашають свою інформацію. Тому, щоб не помилитися,  до вибору слід підходити ретельно і виважено.

За відгуками замовників експертизи проектів, основні збої в роботі відбуваються на рівні обігу інформації. Недооцінка системи обміну інформацією між експертною організацією, проектувальником та замовником будівництва може бути суттєвою проблемою при проведенні експертизи проектів. Завдання експертної організації — створити умови, при яких всі учасники процесу будуть комфортно і плідно спілкуватися між собою.

З огляду на це ТОВ «ПРОЕКСП» впровадило систему електронного «ПРОЗОРИЙ ОФІС ON-LINE», яка дозволяє відслідковувати системність процесу експертизи проекту будівництва, його строковий та якісний діапазон.

Система передбачає створення іменного робочого кабінету для замовника, де в інтерактивному режимі відображатиметься паспорт проекту (повна назва проекту, клас наслідків до якого відноситься проектований об’єкт, контактні дані замовника, Проектувальника, відповідального менеджера проекту у експертній організації, дату підписання договору), лінійка часу (таймінгу)  передбаченого на підготовку експертного звіту
та статуси Проекту («прийнято до роботи», «повернуто замовнику», «експертний звіт»).

Система «ПРОЗОРИЙ ОФІС ON-LINE» — це клієнт-орієнтована система, головною метою якої є забезпечення систематичного обміну актуальною інформацією між замовником, проектувальником та експертною організацією. Користуючись робочим кабінетом, Замовник завжди знатиме на якому етапі перебуває його Проект, може оперативно вносити необхідні коригування  та вживати заходи задля своєчасного отримання експертного звіту. Впровадження стандартів відкритості у роботі та якості послуг з експертизи проектів – один з дуже важливих кроків назустріч замовнику будівництва, до роботи за усталеною європейською практикою.

Будівельний ринок України знаходиться на стадії розвитку і на ньому існує велика конкуренція. В сучасних умовах з кожним роком з’являються все більше нових підприємств. Підприємства створюються, а через деякий час частина з них не витримує конкуренції і покидає будівельну сферу.

ТОВ «ПРОЕКСП» чітко розуміє потреби клієнтів. Прозорість та надійність – це вимога часу та умова довготривалого співробітництва з нашими замовниками.